AVQA

Linjie Li
Microsoft

Jie Lei
UNC Chapel Hill

Zhe Gan
Microsoft

Jingjing Liu
Tsinghua University


AdVQA

Sasha Sheng
Facebook AI Research

Amanpreet Singh
Facebook AI Research

Vedanuj Goswami
Facebook AI Research

Jose Alberto Lopez Magana
Tecnológico de Monterrey

Wojciech Galuba
Facebook AI Research

Devi Parikh
Facebook AI Research

Douwe Kiela
Facebook AI Research